Senior Dog Ivano – Azil Prijatelji Čakovec – ADOPTED

Link: https://bit.ly/2RfpZVj

Name: Ivano

Shelter: Azil Prijatelji Čakovec

D.O.B.: 2009.